--------
Урядовий портал
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
Урядова "гаряча лінія"
БЕЗвіз
Україна-ЄС
Доступні ліки
Є ліки
Державний реєстр виборців
Житомирська ОДА
Державна реєстраційна служба
Національне агенство з питань запобігання корупції
Антикорупційний портал
бюлетень КМУ
Державна служба України
teplo.gov.ua
інтерактивна карта
Енергоефективність Житомирщини
ОСББ
Національна дитяча "гаряча" лінія
Протидія торгівлі людьми
Зміни одне життя
Національна академія
« Новини

10 кроків до створення сільськогосподарського кооперативу

10 кроків до створення сільськогосподарського кооперативу

Житомирська область, кооперативи, створення, підтримка, кошти, обласний бюджет, агро 

Вперше з обласного бюджету сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК) зможуть отримати фінансову підтримку на придбання обладнання.

 

Так, за інформацією агропромислового розвитку та економічної політики ОДА, уже 5 нових кооперативів Житомирщини виявили бажання подати документи та отримати до 200 тис. грн фінансової допомоги з обласного бюджету у 2018 році.

 

Загалом у 2018 році на підтримку СОК молочарського, м’ясного, плодово-ягідного та плодово-овочевого напрямів діяльності з обласного бюджету виділено 800 тис. грн.

 

Також з державного бюджету сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи можуть отримати компенсацію у розмірі 70вартості придбаного обладнання, але не більше ніж 3 млн гривень на один СОК.

 

Що таке сільськогосподарський кооператив

 

Сільськогосподарський кооператив є юридичною особою, який утворюється виробниками сільськогосподарської продукції (фізичними та/чи юридичними особами), які добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

 

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив є ефективним механізмом забезпечення конкурентоспроможності малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників.

 

Загальні умови створення кооперативу:

 

 • кооператив створюються його засновниками на добровільних засадах;
 • засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні;
 • рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами;
 • чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

 

Якими бувають СОК:

 

 • переробні – кооперативи, що здійснюють переробку с/г сировини, яка виробляється членами таких кооперативів: виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, луб’яних культур, лісо- і пиломатеріалів тощо;
 • заготівельно-збутові – здійснюють заготівлю, зберігання, передпродажну обробку та продаж продукції, виробленої членами таких кооперативів, надають їм маркетингові послуги;
 • постачальницькі – належать кооперативи, що були утворені з метою закупівлі та постачання членам таких кооперативів засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва с/г продукції та продуктів її переробки, виготовлення сировини, матеріалів та постачання їх членам кооперативу;
 • багатофункціональні – поєднують декілька видів діяльності;
 • інші – кооперативи, які за своїми функціями не є переробними, заготівельно-збутовими та постачальницькими чи такими, що поєднують декілька видів діяльності.

 

Для того, аби створити кооператив, потрібно «пройти» 10 кроків

 

Передумова

До початку процедури створення кооперативу як юридичної особи, мають бути ініціатори – особи, які такий кооператив бажають створити, та візьмуть на себе не тільки тягар організаційної роботи зі створення кооперативу, а й переконають інших селян у правильності та привабливості їхньої ідеї.

 

Крок 1– погодження з реєстраційним органом найменування кооперативу

 

Для того, щоб під час державної реєстрації не виникало проблем з назвою кооперативу, перед тим як готувати та нотаріально завіряти статутні документи  необхідно звернутись до державного реєстратора із заявою про резервування найменування юридичної особи (кооперативу). Після отримання від державного реєстратора довідки про резервування найменування кооперативу його можна вносити у засновницькі документи.

 

Крок 2 – проведення установчих зборів СОК

 

На збори виносяться наступні питання:

 

 1. Про створення СОК та затвердження  його статуту.
 2. Вибори засновників та голови кооперативу.
 3. Призначення відповідального за державну реєстрацію кооперативу.
 4. Визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу.  

 

Кооператив може бути зареєстрований за місцем проживання одного із засновників і підтвердженням її буде ксерокопія його паспорта. Може також бути договір оренди приміщення, де буде розміщений кооператив.

 

Рішення установчих зборів оформляються протоколом зборів.

 

Крок 3 – відвідання нотаріуса

 

Для того, аби засвідчити підписи засновників у статуті (у двох примірниках) та засвідчення копії  протоколу установчих зборів.

 

Крок 4 – подання заяви державному реєстратору.

 

Для проведення державної реєстрації  один із засновників, який уповноважений зборами, повинен особисто подати державному реєстратору документи, які саме можна уточнити у самого державного реєстратора.

 

Особа, яка реєструє кооператив, повинна при собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний номер.

 

Протягом трьох робочих днів з дня надходження документів державний реєстратор повинен видати свідоцтво про державну реєстрацію кооперативу та  один примірник оригіналу статуту з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації кооперативу.

 

Крок 5 – засвідчення документів у нотаріуса

 

Засвідчити у нотаріуса 2 копії статуту (які необхідні для відкриття розрахункового рахунку та при постановці на облік в державну податкову інспекцію) та засвідчити  8 копій свідоцтв про державну реєстрацію (для статистики, отримання дозволу на виготовлення печатки, постановки на облік у соцфонди, відкриття р/р та ДФС).

 

Крок 6 – реєстрація кооперативу  в обласному управлінні статистики

 

Перелік документів необхідно уточнити в управлінні статистики або на офіційному сайті.

 

Крок 7 – реєстрація кооперативу в Державній фіскальній службі та соціальних фондах

 

Разом з необхідним пакетом документів потрібно зареєструвати СОК у Державній фіскальній службі з переліком.

 

Окрім цього, треба зареєструвати кооператив в Пенсійному фонді, службі зайнятості, Фонді тимчасової втрати працездатності, Фонді страхування від нещасних випадків. Документи, які необхідні для реєстрації у установах уточняються на місцях, перелік документів може відрізнятися.

 

Крок 8 – виготовлення печатки

 

Крок 9 – Відкриття банківського рахунку

 

Для цього необхідно підготувати та подати у обраний банк перелік документів, який можна уточнити у самому банку.

 

Крок 10 – розробка та прийняття Правил внутрішньогосподарської діяльності СОКу

 

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, незалежно від його типу, сфери та напрямів господарської діяльності, зможе бути успішним та самодостатнім при вирішенні трьох основних проблемних питань, а саме:

 

Організаційні питання. Враховуючи вкрай низьку соціальну активність сільського населення, на сьогодні особливо важливою складовою успішної діяльності кооперативу є його соціальний капітал, тобто  дієва ініціативна команда (ядро) з членів кооперативу, яка зможе генерувати та впроваджувати в життя нереальні на перший погляд проекти.

 

Кадрові питання. Підбір менеджером майбутнього кооперативу  досвідченого, енергійного оптиміста, який би взяв на себе весь тягар  формування бізнес-програми кооперативу, її виконання при обмежених ресурсах та необмежених бажаннях (сподіваннях)  членів кооперативу.

 

Матеріальні питання. Навіть в сучасних, вкрай несприятливих соціально-економічних умовах на селі, існують реальні джерела формування матеріально - технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Ці джерела та механізми їх залучення, як правило, залежать від типу сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, цільової групи сільськогосподарських товаровиробників, які виявили бажання об'єднатися, напрямів та видів майбутньої діяльності.

 

Довідково. Особливістю обслуговуючих с/г кооперативів як некомерційних організацій є те, що:

 

 • до обслуговуючого кооперативу не переходить право власності на с/г продукцію, що була вироблена, вирощена, відгодована, виловлена або зібрана (заготовлена) його членами (власниками с/г, яка заготовляється, переробляється, постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є виключно його члени);
 • обслуговуючий кооператив може мати власне майно, що відокремлене від майна своїх членів;
 • обслуговуючий кооператив надає послуги тільки своїм членам;
 • члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу;
 • послуги надаються з метою зменшення витрат та/чи збільшення доходів членів кооперативу;
 • одержані надходження від збуту (продажу) с/г продукції за дорученням членів обслуговуючого кооперативу, не є його доходами.

 

Основні джерела формування майна кооперативу – вступні внески членів кооперативу; паї та додаткові  паї членів кооперативу; паї та додаткові  паї  асоційованих членів кооперативу; цільові внески членів кооперативу; фінансові позички, кредити; товарні кредити; майно, добровільно передане кооперативу його членами; кошти, що надходять від провадження господарської діяльності; кошти, що  надходять  від створених кооперативом підприємств, установ, організацій; грошові та майнові пожертвування,  благодійні внески, гранти, безоплатна  технічна  допомога  юридичних і фізичних осіб,  у тому числі іноземних; фінансова допомога, в тому числі від держави;  лізинг; оренда основних засобів; ресурси  сільськогосподарських підприємств; ресурси споживчої кооперації; інші надходження, не заборонені законом. Основним та найбільш реальним джерелом формування майна кооперативу є пайові внески. Пайові внески можуть сплачуватися майном, майновими правами та/або грішми.

 

 

НОВ�Н�