--------
Урядовий портал
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
Урядова "гаряча лінія"
БЕЗвіз
Україна-ЄС
Доступні ліки
Є ліки
Державний реєстр виборців
Житомирська ОДА
Державна реєстраційна служба
Національне агенство з питань запобігання корупції
Антикорупційний портал
бюлетень КМУ
Державна служба України
teplo.gov.ua
інтерактивна карта
Енергоефективність Житомирщини
ОСББ
Національна дитяча "гаряча" лінія
Протидія торгівлі людьми
Зміни одне життя
Національна академія
« Новини

Романівський районний сектор з питань пробації. Волонтер пробації

         РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ

Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

Контактні дані:       поштова адреса: вул. С. Лялевича, 2, каб. 419, каб. 407, смт.Романів, 13001

                                   тел.: (04146) 2-21-88, E-mail: romaniv_kvi@ukr.net

Графік роботи:        понеділок - четвер: 09:00 - 18:00, п’ятниця: 09:00 - 16:45

                                   обідня перерва: 13:00 - 13:45

                                   вихідний день: субота, неділя

            ВОЛОНТЕР ПРОБАЦІЇ:

Фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі.

Діяльність волонтерів пробації здійснюється відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність" з урахуванням особливостей, визначених Кримінально-виконавчим кодексом УкраїниЗаконом України "Про пробацію" та нормативно-правовими актами, що регулюють організацію пробації.

Основним завданням волонтерів пробації є сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за суб'єктами пробації та проведенні з ними соціально-виховної роботи.

Волонтери пробації здійснюють свої повноваження під керівництвом та за завданням уповноваженого органу з питань пробації.

            Напрями волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, організація діяльності волонтерів пробації:

1. Волонтерська діяльність, пов'язана з пробацією, здійснюється волонтерами пробації за такими напрямами:

 • сприяння уповноваженим органам з питань пробації у здійсненні наглядових заходів за місцем роботи та навчання суб'єктів пробації;
 • участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб'єктами пробації;
 • участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб'єктами пробації;
 • участь у проведенні індивідуально-профілактичної роботи із суб'єктами пробації;
 • надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб'єктам пробації;
 • сприяння у працевлаштуванні суб'єктів пробації, залученні їх до навчання, виховних заходів та соціально корисної діяльності;
 • сприяння у реалізації пробаційних програм стосовно суб'єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
 • участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб'єктів пробації та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.
2. Діяльність волонтерів пробації, пов'язана із здійсненням наглядових заходів за дотриманням суб'єктами пробації обов'язків, визначених законом та покладених на них рішенням суду, передбачає участь у:
 • перевірці суб'єктів пробації за місцем роботи або навчання;
 • перевірці виконання обов'язків, покладених рішенням суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
 • перевірці достовірності поважних причин, що обумовили неявку суб'єктів пробації до уповноваженого органу з питань пробації в призначений строк;
 • заходах, пов'язаних з початковим розшуком суб'єктів пробації, місцезнаходження яких невідоме.

3. Залучення особи до волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за письмовою заявою цієї особи (додаток 1) після проходження співбесіди з працівником уповноваженого органу з питань пробації та заповнення анкети волонтера пробації.

Під час співбесіди працівником уповноваженого органу з питань пробації з'ясовуються здатність особи до волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, її мотивація, досвід роботи, освіта та інші відомості, що характеризують кандидата у волонтери пробації.

4. Кандидату у волонтери пробації уповноваженим органом з питань пробації може бути встановлений випробувальний строк до трьох місяців, під час якого вивчаються його моральні та ділові якості.

5. До волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, не залучаються особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації, уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб'єктів пробації.

6. Завдання волонтеру пробації на здійснення волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, уповноважений орган з питань пробації визначає з урахуванням досвіду роботи, освіти, моральних, ділових якостей, висловлених пропозицій та побажань волонтера пробації.

Завдання на здійснення волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, надається лише за згодою волонтера пробації.

7. Заходи з провадження волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, щодо конкретного суб'єкта пробації визначаються працівником уповноваженого органу з питань пробації в індивідуальному плані роботи із суб'єктом пробації за обов'язковою участю волонтера пробації та суб'єкта пробації.

Про результати проведеної роботи волонтер пробації інформує працівника уповноваженого органу з питань пробації.

8. Уповноважений орган з питань пробації укладає з волонтером пробації, який бере участь у здійсненні нагляду за суб'єктами пробації та проведенні з ними соціально-виховної роботи, договір про провадження волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією (далі - договір).

9. За договором одна сторона (волонтер) зобов'язується за завданням іншої сторони (уповноважений орган з питань пробації) особисто безоплатно здійснювати волонтерську діяльність протягом установленого в договорі строку, а уповноважений орган з питань пробації зобов'язується забезпечити волонтеру пробації можливості для здійснення волонтерської діяльності. У договорі може визначатися порядок відшкодування волонтеру витрат, пов'язаних з виконанням договору.

Договір укладається в письмовій формі та має містити:

 • опис волонтерської діяльності (завдання);
 • період провадження волонтерської діяльності;
 • права та обов'язки сторін;
 • відповідальність за заподіяння збитків;
 • умови розірвання договору.

10. У разі отримання від волонтера пробації інформації про невиконання суб'єктом пробації обов'язків, визначених законом та покладених на нього рішенням суду, працівник уповноваженого органу з питань пробації повинен вжити заходів щодо перевірки такої інформації, припинення правопорушень, проведення із суб'єктом пробації індивідуально-профілактичної роботи.

11. Виключення волонтера пробації зі складу волонтерів пробації здійснюється у випадку:

 • закінчення строку дії договору;
 • розірвання договору в односторонньому порядку за ініціативою однієї зі сторін.

Права та обов'язки волонтерів пробації:

1. Волонтер пробації під час здійснення своїх повноважень має право на:

 • безпечні і належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією;
 • перебування на території і в приміщеннях підприємств, установ та організацій за дозволом їх керівників або уповноважених ними осіб;
 • участь у відвідуванні суб'єктів пробації за місцем їх роботи або навчання;
 • проведення зустрічей із суб'єктами пробації з метою здійснення заходів соціально-виховної роботи;
 • захист своїх прав відповідно до законодавства;
 • інші права, передбачені договором та законодавством.

2. Волонтер пробації під час здійснення своїх повноважень зобов'язаний:

 • сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки щодо здійснення волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією;
 • не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера пробації та уповноваженого органу з питань пробації;
 • не допускати дій та вчинків, які можуть порушити права суб'єктів пробації;
 • виконувати умови договору;
 • дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом.

За порушення прав суб'єктів пробації волонтери пробації відповідають згідно із законодавством.

  РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ ЗАПРОШУЄ ВОЛОНТЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗДІЙСНЕННІ НАГЛЯДОВИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАНЬ НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ.

                                                                                                                                                         Додаток 1

 

 

____________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань
пробації)
___________________________________
___________________________________
(П. І. Б. керівника уповноваженого органу з
питань пробації)
гр. ________________________________
(П. І. Б., місце проживання, контактний телефон)

 

Заява

Прошу Вас зарахувати мене до складу волонтерів пробації__________________

__________________________________________________________________________  (найменування уповноваженого органу з питань пробації, де буде здійснюватися

волонтерська діяльність)

З положеннями Закону України "Про пробацію", правами і обов'язками

волонтера пробації ознайомлений(а).

Не погашеної чи не знятої в установленому законом порядку судимості не маю.

 

«___» ____________ 20__ р.

______________(П. І. Б.)

___________
(підпис)

 

НОВ�Н�