--------
Урядовий портал
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
Урядова "гаряча лінія"
БЕЗвіз
Україна-ЄС
Доступні ліки
Є ліки
Державний реєстр виборців
Житомирська ОДА
Державна реєстраційна служба
Національне агенство з питань запобігання корупції
Антикорупційний портал
бюлетень КМУ
Державна служба України
teplo.gov.ua
інтерактивна карта
Енергоефективність Житомирщини
ОСББ
Національна дитяча "гаряча" лінія
Протидія торгівлі людьми
Зміни одне життя
Національна академія
« Новини

Що таке трудовий договір та договір цивільно-правового характеру?

На численні звернення суб’єктів підприємницької діяльності повідомляю:

На підприємствах часто укладають як трудові договори, так і договори цивільно-правового характеру. Та на практиці часто самі ж керівники підприємств та бухгалтери плутають ці види договорів або взагалі вважають, що це одне і те ж. Розглянемо особливості укладання трудових договорів та договорів ЦПХ, а також їх відмінності.

Трудовий договір

Згідно зі ст. 21 КЗпП трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується:

 • виконувати роботу, визначену цією угодою;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

А власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується:

 • виплачувати працівникові заробітну плату;
 • забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

     Трудовий договір може бути оформлений:

 • шляхом надання роботодавцем наказу про прийняття працівника на роботу на підставі його заяви;
 • укладанням окремого письмового документа (саме трудового договору).

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим:

 1. при організованому наборі працівників;
 2. при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
 3. при укладенні контракту;
 4. у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
 5. при укладенні трудового договору з неповнолітнім.

Сторонами трудового договору є працівник і роботодавець. Працівник – це фізична особа, що може бути громадянином України, іноземцем або особою без громадянства.

Роботодавцями є:

 • юридичні особи – підприємства незалежно від форми власності та господарювання, іноземні суб’єкти господарської діяльності, що діють на території України;
 • самозайняті особи, які мають право приймати на роботу помічників;
 • фізичні особи — підприємці;

Укладаючи трудовий договір громадянин зобов’язаний подати:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • трудову книжку,
 • у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

Укладення трудового договору оформляється наказом (розпорядження) роботодавця про зарахування працівника на роботу.

Трудовий договір може бути:

 • безстроковим, що укладається на невизначений строк;
 • строковим, укладеним на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
 • строковим, що укладається на час виконання певної роботи.

У більшості випадків на практиці укладаються саме безстрокові договори.

Строковий трудовий договір укладається, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру роботи, або умов її виконання чи інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Договір цивільно-правового характеру

Договором ЦПХ є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. (ст. 626 Цивільного кодексу України ). У ЦКУ характеризується велика кількість договорів ЦПХ: договір підряду та роботи, доручення, оренди, про надання послуг тощо.

Підприємство може оформити з фізичною особою будь – який договір ЦПХ.

Але серед великої кількості можна виділити два види, за якими найчастіше використовується праця фізичних осіб:

 • договір підряду на виконання робіт;
 • договір на надання послуг.

Договори ЦПХ укладаються, як правило, у письмовій формі. Необхідність укладення договору ЦПХ у письмовій формі обумовлена тим, що ЦКУ регулює лише загальні умови окремих договорів ЦПХ. Але жодний із цих договорів не передбачає запису до трудової книжки (на відміну від трудових договорів).

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу (ст. 837 ЦКУ).

Предметом договору підряду є результат праці, тоді як за трудовим договором предметом договору є власне праця, її процес.

Договором ЦПХ повинно бути визначено те, що має фізична особа зробити, а не те, що вона буде робити. В зв’язку з цим договори ЦПХ застосовуються, як правило, для виконання конкретної роботи, що спрямована на одержання результатів праці, і в разі досягнення цієї мети договір вважається виконаним і дія його припиняється. Таким чином, він застосовується для реалізації визначених, найчастіше разових робіт.

Відмінності трудового договору та договору ЦПХ

Трудовий договір

 1. Нормативним документом, що визначає порядок укладення та зміст є — Кодекс законів про працю:
 2. сторонами договору являються роботодавець та працівник;
 3. умови договору:
 • обсяг виконуваної роботи визначається у вигляді професії, спеціальності, кваліфікації чи посади, визначеної за тарифно – кваліфікаційним довідником;
 • працівник підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку роботодавця, конкретним його посадовим особам. Виконує роботи відповідно до графіка чи режиму роботи, встановленого роботодавцем;
 • встановлюються права на гарантії та пільги, компенсації передбачені трудовим законодавством (оплата відпусток, лікарняних);
 • робоче місце створюється роботодавцем і він забезпечує всі умови праці, потрібні для виконання визначених договором робіт;
 • може встановлюватися випробувальний термін (за згодою сторін).

 

Договір ЦПХ

 1. нормативним документом, що визначає порядок укладення та зміст є Цивільний кодекс України, інші нормативні акти, що регулюють певний вид діяльності;
 2. сторонами договору являються замовник та підрядник;
 3. умови договору:
 • підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників);
 • не поширюються норми трудового законодавства та правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • не має права на гарантії та пільги, компенсації, передбачені трудовим законодавством (оплата лікарняних, відпусток тощо):
 • виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи;
 • договором встановлюються початковий і кінцевий терміни, в межах яких підрядник зобов’язаний виконати визначені договором роботи відповідно до власного графіка роботи та виходячи лише з власних можливостей.

 

Державний інспектор                                         О.В.Боровець

НОВ�Н�