--------
Урядовий портал
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
Урядова "гаряча лінія"
БЕЗвіз
Україна-ЄС
Доступні ліки
Є ліки
Державний реєстр виборців
Житомирська ОДА
Державна реєстраційна служба
Національне агенство з питань запобігання корупції
Антикорупційний портал
бюлетень КМУ
Державна служба України
teplo.gov.ua
інтерактивна карта
Енергоефективність Житомирщини
ОСББ
Національна дитяча "гаряча" лінія
Протидія торгівлі людьми
Зміни одне життя
Національна академія
« Новини

Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади

19 жовтня 2016 року Верховна Рада України прийняла Постанову №1695-III «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади».

Постановою передбачено прискорити розгляд та прийняття окремих законопроектів, зокрема, про внесення змін до Податкового кодексу України, до Бюджетного кодексу України, щодо надання соціальних послуг тощо.

Постановою також передбачено рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в установленому порядку:

1) вжити заходів щодо:

створення умов для регулярної організованої рухової активності населення з метою зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей;

збереження та розвитку мережі фізкультурно-оздоровчих закладів за місцем проживання, роботи та в місцях масового відпочинку населення з використанням механізмів державно-приватного партнерства як умови залучення різних верств населення до оздоровчого дозвілля;

підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної форми власності структурним підрозділам місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що реалізують державну політику у сфері фізичної культури і спорту, з метою впорядкування фінансування таких закладів за рахунок видатків місцевих бюджетів;

надання в оренду спортивної та матеріально-технічної бази навчальних закладів та місцевих фондів комунального майна дитячо-юнацьким спортивним школам, що надають фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги на безоплатній основі;

спрямування у встановленому порядку на відновлення спортивної інфраструктури коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

забезпечення підтримки діяльності спортивно-оздоровчих таборів для оздоровлення та відпочинку дітей, які займаються спортом;

2) забезпечити:

щорічне збільшення обсягу видатків з місцевих бюджетів для розвитку  фізичної культури і спорту;

вирішення питань поліпшення житлово-побутових умов спортсменів - учасників XXXI літніх Олімпійських ігор, XV літніх Паралімпійських ігор, X Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту та їхніх особистих тренерів, передусім з числа внутрішньо переміщених осіб;

створення у встановленому порядку за рахунок коштів місцевих бюджетів штатних спортивних команд резервного спорту та центрів олімпійської підготовки;

збереження існуючих та створення нових центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" з урахуванням можливостей і потреб регіонів;

проведення з 2017 року щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України;

виконання соціальних норм і нормативів у сфері фізичної культури і спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 28 березня 2013 року № 1 "Про затвердження Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту";

розміщення соціальної реклами щодо переваг здорового способу життя, рухової активності, формування відповідальності за власне здоров’я та утвердження національної ідеї про соціально активну, фізично здорову та духовно багату особистість;

пошук та залучення інвесторів, меценатів для відновлення та реконструкції спортивної інфраструктури;

дотримання вимог законодавства щодо надання з відповідних місцевих бюджетів фінансової підтримки місцевим осередкам всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

виконання вимог Указу Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" щодо визначення регіональних планів заходів з реалізації Стратегії та їх фінансового забезпечення;

вирішення питання щодо оплати комунальних послуг дитячо-юнацькими спортивними школами за пільговими тарифами, встановленими для населення;

проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою популяризації серед громадян України здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом, досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму;

3) з метою забезпечення реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом рекомендувати новообраним головам об’єднаних територіальних громад:

включити до статуту об’єднаної територіальної громади питання розвитку сфери фізичної культури і спорту та збереження і зміцнення здоров’я населення як пріоритетні напрями діяльності громад;

затвердити програми розвитку фізичної культури та спорту і забезпечити їх фінансування;

передбачити у штатному розписі апарату ради об’єднаної територіальної громади посаду фахівця, відповідального за розвиток фізичної культури і спорту на території цієї громади;

сприяти створенню та діяльності фізкультурно-спортивних клубів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

вжити заходів щодо розвитку і зміцнення матеріально-спортивної бази об’єднаних територіальних громад, у тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

Прес-служба райдержадміністрації

НОВ�Н�