--------
Урядовий портал
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
Урядова "гаряча лінія"
БЕЗвіз
Україна-ЄС
Доступні ліки
Є ліки
Державний реєстр виборців
Житомирська ОДА
Державна реєстраційна служба
Національне агенство з питань запобігання корупції
Антикорупційний портал
бюлетень КМУ
Державна служба України
teplo.gov.ua
інтерактивна карта
Енергоефективність Житомирщини
ОСББ
Національна дитяча "гаряча" лінія
Протидія торгівлі людьми
Зміни одне життя
Національна академія
« Новини

Оголошення про збір проектів з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області

Оголошення про збір проектів з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області

Житомирська область, Стратегія розвитку області, оголошення, збір проектів 

Обласною робочою групою, утвореною розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації від 12.09.2016 № 304 (далі – робоча група), розробляється проект плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року (далі – проект плану заходів).

 

Ключовим етапом розробки проекту плану заходів є збір пропозицій щодо проектів (проектних ідей) від суб’єктів регіонального розвитку, їх аналіз та відбір обласною робочою групою, утвореною розпорядженням голови Житомирської облдержадміністрації від 12.09.2016 № 304. За результатами відбору буде сформовано каталог проектів (проектних ідей) регіонального розвитку на 2018-2020 роки, який буде включено до проекту плану заходів.

 

Запрошуємо місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, громадські організації, установи та організації усіх форм власності, наукові установи надати проекти (проектні ідеї), які дозволять реалізувати завдання Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради від 19.03.2015 № 1403 (далі – Стратегія).

 

Основні критерії відбору проектів (проектних ідей):

 

1. Спрямованість на досягнення суспільної вигоди.

 

2. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.

 

3. Термін реалізації проекту – не більше як 3 роки (2018-2020 роки).

 

4. Відповідність одній із стратегічних цілей та конкретним завданням операційних цілей, визначених у їх рамках.

 

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1. Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області

1.1.Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору

1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції.

1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу.

1.1.3.Забезпечення  енергоефективності.

1.1.4.Підтримка альтернативної енергетики

1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва

1.2.1. Забезпечення умов для підтримки малих і середніх підприємств та фізичних осіб- підприємців.

1.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки малих та середніх підприємств

1.3. Стимулювання активізації економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу

1.3.1. Розбудова потенціалу для розроблення нових видів продукції.

1.3.2. Створення умов для стійкого розвитку економіки регіону.

1.4. Розвиток внутрішнього туризму.

1.4.1. Розвиток екологічних видів туризму, в  т.ч. сільського зеленого туризму.

1.4.2. Сприяння розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів.

1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних  зон.

2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області

2.1.Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору.

2.1.1. Поліпшення організації ринків для сільськогосподарських товарів і зв’язку міст із сільськими територіями.

2.1.2. Поліпшення надання послуг для дрібних сільгосптоваровиробників і організація співробітництва між ними.

2.1.3. Сприяння доступу сільськогосподарським товаровиробникам до фінансових ресурсів.

2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

2.1.5. Розвиток органічного сільськогогосподарства.

2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості.

2.2.1. Сприяння розвитку ремесел та можливостям малих сільськогосподарських підприємств.

2.2.2.Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості

2.2.3. Організація діяльності сільських громад, збереження та підтримка традиційних сільських звичаїв.

2.3.Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст.

2.3.1. Створення умов для проживання молоді на  сільських територіях.

2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів.

3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення

3.1. Розвиток територій  в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору.

3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища.

3.1.2. Підвищення загальної свідомості населення для  збереження довкілля.

3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів).

3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору.

3.2.1. Підготовка трудових ресурсів для розвитку галузей економіки, відповідно до потреб регіону.

3.2.2. Вдосконалення системи підготовки  молоді до умов регіонального ринку  праці.

3.2.3. Створення умов для вразливих верств населення до  активного суспільного  життя.

3.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини.

3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров’я.

3.3.2. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях.

3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води.

3.3.4.Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

 

 

5. Наявність людської та технічної спроможності для реалізації проекту (проектної ідеї).

 

Проект (проектна ідея) обов’язково надається за формою, наведеною нижче, на адресу департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації (далі – департамент) м. Житомир, вул. М. Бердичівська, 25 не пізніше 10 жовтня 2016 року.

 

Форма подання проекту (проектної ідеї) до проекту плану заходів:

 

Ваші контакти:

Прізвище Ім’я По-батькові:

 

Телефон (стаціонарний і мобільний):

 

Електронна адреса:

 

Номер і назва завдання:

Назвіть завдання зі Стратегії розвитку Житомирської області, якого стосується проектна ідея.

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст використовуючи настільки мало слів наскільки це можливо.

 

Цілі проекту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту.

 

Територія на яку проект матиме вплив:

Зазначте в яких населених пунктах чи районах області має здійснюватись проект.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Зазначте яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

Стислий опис проекту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту.

 

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань на які спрямований проект.

Ключові заходи проекту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.

Період реалізації:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

 

 

 

 

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо).

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

 

Примітка: Приклади проектів (проектних ідей) можна подивитися в розділі 4 «Каталог проектних ідей» Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням Житомирської обласної ради від 10.09.2015 № 1585 (далі – план заходів).

 

Стратегія та план заходів розміщені на офіційному веб-сайті Житомирської облдержадміністрації у розділі «Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року».

 

Контактні телефони департаменту: 47-46-31, 47-46-42, 47-46-44.

НОВ�Н�