--------
Урядовий портал
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
Урядова "гаряча лінія"
БЕЗвіз
Україна-ЄС
Доступні ліки
Є ліки
Державний реєстр виборців
Житомирська ОДА
Державна реєстраційна служба
Національне агенство з питань запобігання корупції
Антикорупційний портал
бюлетень КМУ
Державна служба України
teplo.gov.ua
інтерактивна карта
Енергоефективність Житомирщини
ОСББ
Національна дитяча "гаряча" лінія
Протидія торгівлі людьми
Зміни одне життя
Національна академія
« Новини

До уваги керівників сільгосподарств!

Про дотримання вимог законодавства при застосуванні пестицидів та агрохімікатів

Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері рослинництва на території Житомирської області розпочинають вживати заходи по підготовці ґрунтів з внесенням агрохімікатів та в подальшому застосування пестицидів.

Нагадуємо про необхідність неухильного дотримання вимог законодавства в частині застосування та зберігання пестицидів і агрохімікатів, а також про відповідальність в разі порушення, недотримання або ігнорування нормативно - правових актів.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про бджільництво», фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

Згідно п. 7 «Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл», затвердженої наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України № 9 від 30.01.2001 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2001 року за № 131/5322, власників пасік оповіщають за три доби до хімобробок з зазначенням застосовуваного отрутохімікату, місця (у радіусі 7 км), часу і способу проведення обробки. Указують час ізоляції бджіл. Обробки проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові або вечірні години. Не допускають обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.

Також, згідно п.п. 5.26 п. 5 Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.1996 року № 382, забороняється проведення авіаційних обробок пестицидами всіх груп токсичності з метою боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, лісових та інших угідь, які розташовані ближче:

а) 5 км. від місця постійного перебування медоносних пасік;

б) 2 км. від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водопостачання, місць випасу домашніх тварин, об’єктів природно - заповідного фонду (заповідників, національних парків, ботанічних і зоологічних заказників і т.п.);

в) 1 км. від населених пунктів, тваринницьких і птахівничих ферм, а також посівів сільськогосподарських культур, які вживаються в їжу без термічної обробки, садів, виноградників і місць проведення інших сільськогосподарських робіт.

Загальні вимоги, щодо безпечного застосування хімічних засобів захисту рослин визначені у ДСП 8.8.1.2 .001 – 98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві».

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані додержувати правил транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив, токсичних хімічних речовин та інших препаратів, з тим щоб не допустити забруднення ними або їх складовими навколишнього природного середовища і продуктів харчування. Екологічні вимоги при виробництві, зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні, захороненні токсичних та інших небезпечних для навколишнього природного середовища і здоров'я людей речовин, віднесення хімічних речовин до категорії токсичних та їх класифікація за ступенем небезпечності визначаються нормативними документами на підставі висновку державної екологічної експертизи і погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Статтею 11 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» визначено, що транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, санітарними правилами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами.

Господарська діяльність у сфері зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів підлягає обов'язковому страхуванню, умови та порядок якого визначаються законодавством.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про бджільництво», порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно - правову або кримінальну відповідальність, згідно з законами України. Зокрема відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва несуть особи, винні у:

а) неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин;

б) порушенні технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розсолення бджіл.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про пестициди і агрохімікати», порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Відповідальність несуть особи, винні у:

а) прихованні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров’ю людини, майну і навколишньому середовищу;

б) недотриманні вимог стандартів, санітарних норм і правил та інших нормативних документів під час виробництва, транспортування, зберігання пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування;

в) забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, ґрунту, води, повітря;

г) порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів.

д) застосуванні пестицидів, агрохімікатів. технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації.

е) невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль.

Костянець  О.Д.,

т.в.о. начальника  управління

агропромислового розвитку

райдержадміністрації

НОВ�Н�