--------
Урядовий портал
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
Урядова "гаряча лінія"
БЕЗвіз
Україна-ЄС
Доступні ліки
Є ліки
Державний реєстр виборців
Житомирська ОДА
Державна реєстраційна служба
Національне агенство з питань запобігання корупції
Антикорупційний портал
бюлетень КМУ
Державна служба України
teplo.gov.ua
інтерактивна карта
Енергоефективність Житомирщини
ОСББ
Національна дитяча "гаряча" лінія
Протидія торгівлі людьми
Зміни одне життя
Національна академія
« Новини

Умови надання фінансової підтримки ГО ветеранів, інвалідів

Умови надання фінансової підтримки ГО ветеранів, інвалідів

З метою ефективного вирішення питань щодо створення сприятливого середовища для людей з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення області, реалізації ними права на участь в економічній, політичній, соціальній та інших сферах суспільного життя, діє Обласна комплексна Програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Житомирської області на 2013-програма соціального захисту інвалідів на 2013-2017 роки.

 

Програма передбачає фінансову підтримку громадських організацій ветеранів, інвалідівта громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З Програмою та змінами до неї можна ознайомитися тут

 

До звернення щодо надання фінансової підтримкигромадські організації інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, додають:

 • копію статуту (положення) громадської організації, засвідчену нотаріально;
 • копію свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідчену нотаріально;
 • копії податкових звітів громадської організації за останні два роки;
 • копію звіту про діяльність громадської організації за формами  державної статистичної звітності;
 • копії звітів про використання бюджетних коштів за попередні два роки (у разі їх отримання громадською організацією);
 •  довідку про відсутність простроченої заборгованості за наданими банками кредитами;
 •  довідку про наявність матеріально-технічного забезпечення громадської організації  (у  разі наявності) та інформацію про приміщення (у разі наявності), яке використовується для діяльності громадської організації (балансоутримувач приміщення, юридична та фактична адреса, кількість квадратних метрів приміщення, яке використовується);
 • календарний план заходів громадської організації;
 • розрахунки та обґрунтування за напрямами використання бюджетних коштів у розрізі напрямів, які зазначаються далі.

Бюджетні кошти спрямовуються на:

 • здійснення заходів з реалізації завдань, визначених статутом (положенням) громадської організації згідно з календарним планом заходів громадських організацій та детальними розрахунками і обґрунтуваннями за кожним напрямом цільового використання бюджетних коштів, поданих громадською організацією до департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;
 • оплату для проведення заходів, що здійснюються громадською організацією, передбачених статутом (положенням), календарним планом заходів, детальними розрахунками щодо кожного заходу, укладеними договорами, згідно з рішенням комісії  з розгляду звернень громадських організацій інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • оплату комунальних послуг, послуг з поштового зв’язку та електрозв’язку, послуг з поточного ремонту інвентарю та обладнання;
 • оплату канцелярських товарів та інших видів товарів, робіт та послуг.

Таким чином, матеріальне заохочення членів громадських організацій, оплата відряджень у Порядку використання коштів не передбачені.

 

  Зазначені документи (крім копій статуту (положення) громадської організації та свідоцтва про її реєстрацію) засвідчуються підписом керівника, скріпленим печаткою громадської організації.

 

Звернення  з  вищеперерахованими  документами  подаються громадськими організаціями інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для подальшого внесення їх на розгляд комісії з розгляду звернень громадських організацій інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка їх розглядає протягом одного місяця з дня надходження.

 

Порядок використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи можна переглянути тут.

НОВ�Н�