--------
Урядовий портал
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
Урядова "гаряча лінія"
БЕЗвіз
Україна-ЄС
Доступні ліки
Є ліки
Державний реєстр виборців
Житомирська ОДА
Державна реєстраційна служба
Національне агенство з питань запобігання корупції
Антикорупційний портал
бюлетень КМУ
Державна служба України
teplo.gov.ua
інтерактивна карта
Енергоефективність Житомирщини
ОСББ
Національна дитяча "гаряча" лінія
Протидія торгівлі людьми
Зміни одне життя
Національна академія
« Новини

Управління Держпраці інформує. Переведення на іншу роботу

Переведення на іншу роботу

Норми діючого законодавства чітко визначають види переведення: 

  • переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві;
  • переведення на інше підприємство;
  • переведення на іншу місцевість; 
  • тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором;
  • тимчасове переведення на іншу у разі простою;
  • переведення на легшу роботу. 

У всіх випадках переведення працівника на іншу роботу допускається тільки за його згодою. Винятком є тільки, передбачене статтею 37 Кодексу законів про працю, переведення працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою. 

  Діючим законодавством не затверджена форма згоди працівника на переведення. Виходячи з цього, форма згоди може бути як письмова, так і усна. Для того щоб запобігти можливим спорам, бажано, щоб працівник давав письмову згоду на переведення. Працівник, ознайомившись з наказом, робить такий запис: «З наказом ознайомлений. З переведенням згоден», ставить підпис і дату.

  Також, важливим моментом є запис до трудової книжки працівника про його переведення. Пункт 2.2. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджену наказом Міністерства праці України №58, передбачає обов’язкове внесення до трудової книжки відомостей про переведення працівника на іншу постійну роботу. Оскільки переведення для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій і т.д. та переведення у разі простою не мають постійного характеру, відомості про такі переведення до трудової книжки не вносяться. При зміні трудових обов'язків, наприклад, у разі підвищення працівника, в книжку робиться такий запис: «Переведено на посаду ...», якщо змінюються і обов'язки, і структурний підрозділ - «Переведений у відділ (департамент, цех тощо) ... на посаду ... ».

НОВ�Н�