--------
Урядовий портал
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
Урядова "гаряча лінія"
БЕЗвіз
Україна-ЄС
Доступні ліки
Є ліки
Державний реєстр виборців
Житомирська ОДА
Державна реєстраційна служба
Національне агенство з питань запобігання корупції
Антикорупційний портал
бюлетень КМУ
Державна служба України
teplo.gov.ua
інтерактивна карта
Енергоефективність Житомирщини
ОСББ
Національна дитяча "гаряча" лінія
Протидія торгівлі людьми
Зміни одне життя
Національна академія
« Новини

Сфера укладання колективного договору

 

Сфера укладання колективного договору 
Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.
Колективний договір укладається на всіх підприємствах, в установах і організаціях, що характеризуються двома ознаками:
 1) використовують найману працю;
 2) мають права юридичної особи.
 Відсутність хоча б однієї з ознак означає відсутність обов'язку сторін укласти колективний договір.
За загальним правилом, не виникає проблем з визначенням статусу організації, як юридичної особи. Значно складніше установити таку ознаку сторони колективного договору, як використання найманої праці. 
Найманий працівник - це фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі, організації, у їх об'єднаннях або у фізичних осіб, що використовують найману працю.Таке широке розуміння категорії найманих працівників дає можливість включити до неї велику кількість державних службовців і зробити висновок про те, що колективні договори повинні укладатися в установах, які мають статус органів державної влади. На користь висновку про те, що під формулювання "що використовують найману працю" підпадають всі органи державної влади, свідчить і та обставина, що ці органи, якщо навіть вони використовують переважно працю осіб, що належать до категорії державних службовців, не можуть обійтися без допоміжного персоналу, що у будь-якому випадку повинен бути визнаний найманим.
Обов'язковість укладення колективного договору на підприємствах випливає із формулювання ч. 7 ст. 65 ГК: "На всіх підприємствах, що використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатись колективний договір".
Закон не вимагає укладення колективного договору в організаціях, які не мають статусу юридичної особи. Тільки на рівні юридичних осіб укладення колективного договору є обов'язковим. 
У структурних підрозділах колективний договір може укладатися (природно, у межах прав, наданих структурним підрозділам). Працівники відокремлених підрозділів юридичних осіб зазвичай не мають можливості прийняти участь у зборах трудового колективу, на яких затверджується колективний договір. За таких умов на трудові відносини працівників відокремлених підрозділів не може бути поширена чинність колективного договору, що був укладений на головному підприємстві. Це викликає необхідність укладення власником (він може доручити діяти від свого імені керівникові відокремленого підрозділу) колективного договору з профспілковими організаціями (чи іншими представницькими органами), що представляють найманих працівників відокремленого підрозділу. Такий колективний договір укладається без урахування повноважень, що надані структурному підрозділу. Він укладається в межах прав підприємства.
Укладення колективного договору особами, що зареєстровані як підприємці без утворення юридичної особи, і використовують найману працю, з органами, уповноваженими найманими працівниками на представництво, законодавством не передбачено. Водночас це не заборонено. І якщо в такій ситуації колективний договір належне укладений і зареєстрований, немає підстав для заперечення його юридичного значення. І принцип рівності трудових прав (ст. 21 КЗпП), і весь зміст Кодексу законів про працю підтверджують можливість визнання чинності колективних договорів, що укладаються в подібних випадках.
У сфері недержавної форми власності поширена така практика, коли власники вкрай обережно, методами непрямого впливу на працівників перешкоджають створенню  профспілкової організації і укладенню колективного договору. Сьогодні держава не в силах протистояти такому. Не вдаючись у соціально-політичну і соціально-економічну оцінку таких дій, слід звернути увагу на протизаконність такої поведінки власників, коли вони за допомогою подібної практики побічно ухиляються від ведення переговорів і укладення колективного договору.
Інспектор праці                                               О.В.Боровець

 

                       Сфера укладання колективного договору.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.Колективний договір укладається на всіх підприємствах, в установах і організаціях, що характеризуються двома ознаками:

 1) використовують найману працю;

 2) мають права юридичної особи. 

Відсутність хоча б однієї з ознак означає відсутність обов'язку сторін укласти колективний договір. За загальним правилом, не виникає проблем з визначенням статусу організації, як юридичної особи. Значно складніше установити таку ознаку сторони колективного договору, як використання найманої праці.

 Найманий працівник - це фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі, організації, у їх об'єднаннях або у фізичних осіб, що використовують найману працю.Таке широке розуміння категорії найманих працівників дає можливість включити до неї велику кількість державних службовців і зробити висновок про те, що колективні договори повинні укладатися в установах, які мають статус органів державної влади. На користь висновку про те, що під формулювання "що використовують найману працю" підпадають всі органи державної влади, свідчить і та обставина, що ці органи, якщо навіть вони використовують переважно працю осіб, що належать до категорії державних службовців, не можуть обійтися без допоміжного персоналу, що у будь-якому випадку повинен бути визнаний найманим.

Обов'язковість укладення колективного договору на підприємствах випливає із формулювання ч. 7 ст. 65 ГК: "На всіх підприємствах, що використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатись колективний договір".Закон не вимагає укладення колективного договору в організаціях, які не мають статусу юридичної особи. Тільки на рівні юридичних осіб укладення колективного договору є обов'язковим. У структурних підрозділах колективний договір може укладатися (природно, у межах прав, наданих структурним підрозділам). Працівники відокремлених підрозділів юридичних осіб зазвичай не мають можливості прийняти участь у зборах трудового колективу, на яких затверджується колективний договір. За таких умов на трудові відносини працівників відокремлених підрозділів не може бути поширена чинність колективного договору, що був укладений на головному підприємстві. Це викликає необхідність укладення власником (він може доручити діяти від свого імені керівникові відокремленого підрозділу) колективного договору з профспілковими організаціями (чи іншими представницькими органами), що представляють найманих працівників відокремленого підрозділу. Такий колективний договір укладається без урахування повноважень, що надані структурному підрозділу. Він укладається в межах прав підприємства.Укладення колективного договору особами, що зареєстровані як підприємці без утворення юридичної особи, і використовують найману працю, з органами, уповноваженими найманими працівниками на представництво, законодавством не передбачено. Водночас це не заборонено. І якщо в такій ситуації колективний договір належне укладений і зареєстрований, немає підстав для заперечення його юридичного значення. І принцип рівності трудових прав (ст. 21 КЗпП), і весь зміст Кодексу законів про працю підтверджують можливість визнання чинності колективних договорів, що укладаються в подібних випадках.У сфері недержавної форми власності поширена така практика, коли власники вкрай обережно, методами непрямого впливу на працівників перешкоджають створенню  профспілкової організації і укладенню колективного договору. Сьогодні держава не в силах протистояти такому. Не вдаючись у соціально-політичну і соціально-економічну оцінку таких дій, слід звернути увагу на протизаконність такої поведінки власників, коли вони за допомогою подібної практики побічно ухиляються від ведення переговорів і укладення колективного договору.


Інспектор праці                                               О.В.Боровець

НОВ�Н�