--------
Урядовий портал
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
Урядова "гаряча лінія"
БЕЗвіз
Україна-ЄС
Доступні ліки
Є ліки
Державний реєстр виборців
Житомирська ОДА
Державна реєстраційна служба
Національне агенство з питань запобігання корупції
Антикорупційний портал
бюлетень КМУ
Державна служба України
teplo.gov.ua
інтерактивна карта
Енергоефективність Житомирщини
ОСББ
Національна дитяча "гаряча" лінія
Протидія торгівлі людьми
Зміни одне життя
Національна академія
« Новини

До уваги сількогосподарських товаровиробників!

До уваги сільськогосподарських товаровиробників!
 
Рекомендації
щодо дотримання правил та  техніки безпеки сільськогосподарськими підприємствами при обробітку сільськогосподарських культур засобами захисту рослин

 

 

Прийоми хімічного захисту рослин від бур'янів, шкідників і хвороб повинні застосовуватися з урахуванням конкретного фітосанітарного стану на кожному полі на основі даних економічного порогу шкідливості, з дотриманням оптимальних термінів і норм внесення пестицидів.

  Відповідно до кожної сільськогосподарської культури розроблені системи захисту, в яких чітко зазначені строки проведення захисних обробок згідно з періодами розвитку культурних рослин та шкідливих організмів.

Вибір пестициду залежатиме від шкідливих організмів, які на даному полі (агроценозі) набули масового поширення та розвитку. Чітке виконання регламентів застосування пестицидів гарантуватиме якість та безпечність вирощеної сільськогосподарської продукції, безпечність для здоров`я працівників та навколишнього природного середовища.

 

Але не дотримання регламентів застосування пестицидів може мати різні негативні наслідки. Найбільше порушень регламентів спостерігається під час внесення засобів захисту рослин авіаційним методом, де порушуючи технологію внесення, авіатори значно шкодять як суміжним полям так і присадибним ділянкам. Якщо виникла така ситуація, необхідно органам місцевого самоврядування правильно, дотримуючись чинного законодавства, у складі комісії, задокументувати даний випадок. Комісія до складу якої обов’язково повинні бути включені представники обох сторін ситуації що виникла. Дана комісія повинна визначити площу пошкоджень та ступінь ураження рослин, для подальшого визначення об’єму компенсації як у грошовому так і матеріальному еквіваленті.

 

Правила та техніка безпеки при при підготовці до  обробки засобами захисту рослин:  

- перед початком проведення хімічної обробки, всі робітники, пов’язані із застосуванням ХЗЗР, згідно Законів України «Про захист рослин» та «Про пестициди та агрохімікати», повинні пройти медичний огляд та отримати дозвіл до роботи з ХЗЗР. Працівники, які не отримали дозвіл, до роботи з ХЗЗР не допускаються. Вся відповідальність по невиконанню вимог чинного законодавства лягає на керівників підприємств всіх форм власності;
- для визначення доцільності застосування ХЗЗР та економічного порогу шкодочинності (ЕПШ) шкідливих організмів, перед проведенням обробітку с/г угідь необхідно проводити обстеження їх з обов’язковим фіксуванням даних в актах обстеження;

- в зв’язку з появою випадків продажу ХЗЗР сумнівного походження, при закупівлі ХЗЗР від фірм-постачальників необхідно вимагати дозвільні документи (ліцензія) та отримуйте сертифікати на закуплені ХЗЗР, в яких необхідно звірити номер партії продукції;

- обов’язковою вимогою при проведенні хімічної обробки є забезпечення всіх робітників, зайнятих на цих роботах засобами індивідуального захисту;

Правила та техніка безпеки при наземній обробці засобами захисту рослин:  

- перед початком проведення хімічної обробки обов’язково необхідно повідомити (не менше ніж за 2 доби) органи місцевого самоврядування, населення, власників суміжних с/г угідь про місце проведення, строки та методи застосування;

- фізичні і юридичні особи, які застосовують ХЗЗР для обробки медоносних культур, згідно з ст..37 Закону України «Про бджільництво» зобов’язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки попередити органи місцевого самоврядування, пасічників (під підпис), пасіки яких знаходяться на відстані              10 км від оброблюваних площ. При цьому повідомляти дату обробки, назву препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату. Власники пасік повинні обов’язково зареєструватись в сільській раді, на території якої вона знаходиться;

- при проведенні хімічної обробки необхідно витримувати зону санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких ферм, водойм та місць проведення ручних робіт, вентиляторне обприскування - 500 м, штангове - 300 м. Обробка культур поблизу населених пунктів та місць проведення ручних робіт слід проводити при протилежному напрямку вітру від них;

- хімічну обробку проводити в ранкові (до 10 години) та вечірні (з 18 години) періоди при мінімальних висхідних повітряних потоках, як виняток - похмурі , прохолодні дні з температурою повітря нижче 10 С, швидкість вітру не повинна перевищувати м/с 3 – дрібнокапельне, 4 – крупнокапельне;

- пасіки необхідно вивезти не менш ніж на 5 км від оброблюваних ділянок або ізолювати на термін до 5 діб в залежності від застосованого препарату. Враховуючи токсичність всіх ХЗЗР для бджіл, обробіток с\г культур, які є медоносіями, потрібно проводити в фазу бутонізації до цвітіння. Обробки в садах, посівах ріпаку, гірчиці та інших медоносних культурах в період цвітіння заборонені;

- необхідно установити попереджувальні знаки про проведений хімічний обробіток в радіусі 200 м від меж ділянок;

- тривалість роботи з ХЗЗР не повинна перевищувати 4 (1-2 класи токсичності) та 6 (3-4 класи токсичності) годин;

- на оброблених площах необхідно витримувати строки проведення механічних робіт ( 3-15 діб) та проведення ручних робіт (3 -14 діб), строки останньої хімічної обробки до збирання врожаю та кратність проведення обробки одним і тим самим препаратом;

- при застосуванні ХЗЗР необхідно вести всю належну документацію: журнал приходу та витрат ХЗЗР, журнал застосування ХЗЗР, журнал обліку протруєного насіннєвого матеріалу, журнал реєстрації нарядів на виконання хімічного обробітку, журнал реєстрації дозволів до роботи з ХЗЗР. Необхідно своєчасно проводити списання препаратів.

У разі застосування авіації для проведення хімічного обробітку с/г культур від шкідливих організмів необхідно дотримуватись слідуючих вимог:

- забороняється використовувати повітряні судна без попереднього погодження робіт з усіма контролюючими установами;

- дозволяється використовувати тільки ті повітряні судна, які зареєстровані в державному реєстрі повітряних суден цивільної авіації України та мають сертифікат на право проведення авіаційно- хімічних робіт;

- застосовувати ХЗЗР згідно «Переліку дозволених до застосування ХЗЗР за допомогою авіації»;

- за три доби до початку авіаційного проведення обробок замовник робіт повинен здійснити запобіжні заходи згідно з вимогами ДСП 382-96.

а) проінформувати населення даної місцевості через засоби масової інформації (радіо, пресу) про місце, строки, термін  проведення обробок пестицидами і агрохімікатами;

- про заборону ближче 1 км. від місця обробок здійснювати сільськогосподарські та інші роботи, випасати тварин;

-  про необхідність вивезення пасік до іншого місця медозбору на відстань понад 5 км. від місця проведення авіаційних обробок сільськогосподарських культур пестицидами, на період до 5 діб;

б) встановити спеціальні попереджувальні знаки безпеки з вказівкою кінцевого строку очікування на відстані 300м. від оброблюваних ділянок, а також на дорогах, що проходять через ці ділянки та на дорогах, які ведуть до сільгоспаеродрому або вертодрому.

Забороняється проводити авіаційні роботи пестицидами усіх груп токсичності, з метою  боротьби зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур,  лісових та інших угідь, які розташовані ближче:

 в) 5 км від місця постійного перебування медоносних пасік;

г) 2 км від рибогосподарських водоймищ, відкритих джерел водопостачання, місць випасання свійських  тварин, об’єктів природно-заповідного фонду  (заповідників,  національних  парків, ботанічних та зоологічних заказників и т.д.);

д) 1 км   від   населених   пунктів, тваринницьких та птахоферм, а також посівів сільськогосподарських культур, що використовуються в їжу без термічної обробки (цибуля на перо, селера, кріп, огірки, помідори, полуниця, малина, та ін.) а також садів, виноградників та місць проведення інших сільськогосподарських робіт.

НОВ�Н�