--------
Урядовий портал
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
Урядова "гаряча лінія"
БЕЗвіз
Україна-ЄС
Доступні ліки
Є ліки
Державний реєстр виборців
Житомирська ОДА
Державна реєстраційна служба
Національне агенство з питань запобігання корупції
Антикорупційний портал
бюлетень КМУ
Державна служба України
teplo.gov.ua
інтерактивна карта
Енергоефективність Житомирщини
ОСББ
Національна дитяча "гаряча" лінія
Протидія торгівлі людьми
Зміни одне життя
Національна академія
« Новини

Управління Держпраці інформує

Управління Держпраці інформує

КОМПЕНСАЦІЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ МОБІЛІЗОВАНОМУ ПРАЦІВНИКУ

Відповідно до ст. 119 КЗпП України «за працiвниками, призваними на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятими на вiйськову службу за контрактом у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та (або) введення воєнного стану на строк до закiнчення особливого перiоду або до оголошення рiшення про демобiлiзацiю, але не бiльше одного року, зберiгаються мiсце роботи, посада i компенсується iз бюджету середнiй заробiток на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, в яких вони працювали на час призову, незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi. Виплата таких компенсацiй iз бюджету в межах середнього заробiтку проводиться за рахунок коштiв Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України».

На виконання вимог ст. 119 КЗпП КМУ своєю постановою № 105 від 04.03.2015 р. затвердив відповідний Порядок виплати компенсацiї пiдприємствам, установам, органiзацiям у межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод.

Середній заробіток мобілізованому працівнику

Середнiй заробiток працiвниковi нараховується відповідно до Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою КМУ вiд 08.02.95 р. № 100 (надалі – Порядок № 100), виходячи з виплат за останнi два календарних мiсяцi роботи, що передують подiї, з якою пов'язана вiдповiдна виплата:

  • Вiдповiдно до абзацу третього п. 2 Порядку № 100 - працiвникам, якi пропрацювали на пiдприємствi менш як два календарних мiсяцi, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично вiдпрацьований час.
  • За останнiм абзацом п. 4 Порядку № 100 - якщо нарахування проводяться виходячи iз середньої заробiтної плати, а працiвник не мав заробiтку не з його вини, розрахунки проводять виходячи з установлених йому в трудовому договорi тарифної ставки чи посадового окладу.
  • Пунктом 8 Порядку № 100 визначено, що нараховують виплати, обчислені iз середньої заробiтної плати за останнi два мiсяцi роботи, множенням середньоденної заробiтної плати на число робочих днiв, якi мають бути оплаченi за середнiм заробiтком.
  • Середньоденна заробiтна плата визначається дiленням заробiтної плати за фактично вiдпрацьованi впродовж двох мiсяцiв робочi днi (виплати, які перелічені у п. 3 Порядку № 100) на число вiдпрацьованих робочих днiв за цей перiод.

Виходячи з всього наведеного вище, середньоденна заробiтна плата, яка зберiгається за мобiлiзованим у перший день своєї роботи на пiдприємствi працiвником, обчислюється дiленням посадового окладу, встановленого йому в штатному розписi, на число робочих днiв мiсяця, в якому вiн мав стати до роботи i в якому його було мобілізовано.

НОВ�Н�