--------
Урядовий портал
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
Урядова "гаряча лінія"
БЕЗвіз
Україна-ЄС
Доступні ліки
Є ліки
Державний реєстр виборців
Житомирська ОДА
Державна реєстраційна служба
Національне агенство з питань запобігання корупції
Антикорупційний портал
бюлетень КМУ
Державна служба України
teplo.gov.ua
інтерактивна карта
Енергоефективність Житомирщини
ОСББ
Національна дитяча "гаряча" лінія
Протидія торгівлі людьми
Зміни одне життя
Національна академія
« Оголошення

У Бердичеві відбудеться конференція "Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність"

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Національна спілка краєзнавців України

Управління культури Житомирської державної адміністрації

Житомирська обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Виконавчий комітет Бердичівської міської ради

Бердичівська регіональна організація Національної спілки краєзнавців України

15-16 листопада 2016 року

проводять в м. Бердичеві Всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію з міжнародною участю «Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність»,  присвячену 90-й річниці від часу відкриття в Бердичеві першого музею(1926 р.)

На конференції передбачається розглянути наступні напрямки досліджень:

  • Актуальні проблеми музейної справи регіону;
  • Музеї Бердичівського краю в контексті історії регіонального та українського музейництва;
  • Музейне краєзнавство;
  • Археологія, історія, культура та природа Бердичівщини мовою музейних предметів, документів та в спогадах музейних працівників;
  • Пам’яткоохоронна діяльність музеїв;
  • Видатні постаті краю, краєзнавці та музейні працівники Бердичівщини;
  • Сучасні інформаційні технології в музейній справі;
  • Музейництво в навчальних закладах;
  • Співпраця музеїв із органами місцевого самоврядування та громадськістю;
  • Загальні питання краєзнавства та музейної справи.

Планується видання наукового збірника матеріалів конференції до початку її проведення.

Оргкомітет приймає статті до збірника «Музеї Бердичівського краю: історія і сучасність» в електронному вигляді та анкетні дані про авторів до 15жовтня 2016 р. Обсяг матеріалів — до 10 сторінок тексту та до 5 ілюстрацій (формат А4). Текст має бути набраний у текстовому редакторі Місrosoft Word for Windows, шрифт ТіmesNewRoman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній обереги — 2 см, лівий — 3 см, правий — 1,5 см. Формат файлу Word. Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора. Текст статті записується в окремий файл під назвою Призвіще.doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій під назвою Перелік.dос; ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в папці під назвою Рис.doc. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією. Точно вказується джерело цитати. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с. 23], [25, с. 119, рис. 5]. В кінці тексту подається пронумерований список літератури та джерел в алфавітному порядку, оформлений згідно з вимогами державних стандартів (Бюлетень ВАК України. — 2008. — № 3. — С. 9-13.): розмір шрифту — 10, міжрядковий інтервал — 1.

Вимоги до оформлення статей: вгорі зліва — УДК, нижче справа — прізвище та ініціали автора (авторів), нижче справа — курсивом в круглих дужках назва міста (населеного пункту), нижче посередині — назва статті великими літерами, нижче з абзацу курсивом — анотація українською мовою, нижче з абзацу курсивом — ключові слова (до 10 назв), далі з абзацу текст статті, після тексту статті — література та джерела.

Автори статей окремим файлом повідомляють про себе такі дані: прізвище, ім'я, по батькові (без скорочень), науковий ступінь, учене звання, місце роботи й посаду, адресу для листування, телефон (роб., дом., мобільний), електронну пошту.

Автори несуть відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо.

Тексти статей планується публікувати в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти для публікації доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. Проїзд та проживання учасників конференції  за власні кошти, або кошти відряджуючої організації.

Матеріали надсилаються до 15жовтня 2016 р.на поштову адресу:

Музей історії міста Бердичева, площа Соборна,25, м. Бердичів, Житомирська обл., Україна, 13300, або електронною поштою: skavr_p@ukr.net

Телефони для довідок: 041-43-2-44-07 або 096-35-25-336.

Контактна особа: директор музею — Скавронський Павло Степанович

Ми будемо вдячні за поширення цієї інформації серед колег та зацікавлених осіб

ОРГКОМІТЕТ

НОВ�Н�