--------
Урядовий портал
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
Урядова "гаряча лінія"
БЕЗвіз
Україна-ЄС
Доступні ліки
Є ліки
Державний реєстр виборців
Житомирська ОДА
Державна реєстраційна служба
Національне агенство з питань запобігання корупції
Антикорупційний портал
бюлетень КМУ
Державна служба України
teplo.gov.ua
інтерактивна карта
Енергоефективність Житомирщини
ОСББ
Національна дитяча "гаряча" лінія
Протидія торгівлі людьми
Зміни одне життя
Національна академія
« Оголошення

Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Національна спілка краєзнавців України

Управління культури Житомирської державної адміністрації

Житомирська обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Чуднівська районна державна адміністрація

Виконавчий комітет Чуднівської міської ради

в серпні 2016 року

проводять в м. Чуднові Всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію з міжнародною участю «Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині»,  присвячену 600-й річниці від часу виникнення міста Чуднова (1416 р.), та 25-й річниці з дня проголошення незалежності України (24.08.1991 р.)

  На конференції передбачається розглянути наступні напрямки досліджень:

  • Археологія, етнографія, топоніміка, історіографія, бібліографія та джерелознавство краю;
  • Історія розвиту ремесел, промисловості, торгівлі, транспорту, житлово-комунального господарства, медицини, освіти та культури;
  • Події Першої та Другої світової війни і край;
  • Актуальні питання історії та сьогодення архівної, бібліотечної, музейної та пам’яткоохоронної справ, краєзнавчого руху та туризму;
  • Географічні особливості та природа території в просторі і часі;
  • Видатні постаті Чуднівського краю;
  • Духовне життя жителів Чуднівського краю;
  • Методика краєзнавчої роботи в навчальних закладах;
  • Загальні питання краєзнавства.

 

Планується видання наукового збірника матеріалів конференції до початку її проведення.

Оргкомітет приймає статті до збірника «Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині» в електронному вигляді та анкетні дані про авторів до 15липня 2016 р. Обсяг матеріалів — до 10 сторінок тексту та до 5 ілюстрацій (формат А4). Текст має бути набраний у текстовому редакторі Місrosoft Word for Windows, шрифт ТіmesNewRoman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній обереги — 2 см, лівий — 3 см, правий — 1,5 см. Формат файлу Word. Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора. Текст статті записується в окремий файл під назвою Призвіще.doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій під назвою Перелік.dос; ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в папці під назвою Рис.doc. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією. Точно вказується джерело цитати. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с. 23], [25, с. 119, рис. 5]. В кінці тексту подається пронумерований список літератури та джерел в алфавітному порядку, оформлений згідно з вимогами державних стандартів (Бюлетень ВАК України. — 2008. — № 3. — С. 9-13.): розмір шрифту — 10, міжрядковий інтервал — 1.

Вимоги до оформлення статей: вгорі зліва — УДК, нижче справа — прізвище та ініціали автора (авторів), нижче справа — курсивом в круглих дужках назва міста (населеного пункту), нижче посередині — назва статті великими літерами, нижче з абзацу курсивом — анотація українською мовою, нижче з абзацу курсивом — ключові слова (до 10 назв), далі з абзацу текст статті, після тексту статті — література та джерела.

Автори статей окремим файлом повідомляють про себе такі дані: прізвище, ім'я, по батькові (без скорочень), науковий ступінь, учене звання, місце роботи й посаду, адресу для листування, телефон (роб., дом., мобільний), електронну пошту.

Автори несуть відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо.

Тексти статей планується публікувати в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти для публікації доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. Проїзд та проживання учасників конференції  за власні кошти, або кошти відряджуючої організації.

Матеріали надсилаються до 15липня 2016 р.на поштову адресу:

Музей історії міста Бердичева, площа Соборна,25, м. Бердичів, Житомирська обл., Україна, 13300,  або електронною поштою: skavr_p@ukr.net

Телефони для довідок: 041-43-2-44-07 або 096-35-25-336.

Контактна особа: директор музею — Скавронський Павло Степанович

Ми будемо вдячні за поширення цієї інформації серед колег та зацікавлених осіб

ОРГКОМІТЕТ

НОВ�Н�